اخبار ارگانیک, اخبار دارمان, ارگانیک, محصولات ارگانیک استرالیا, محصولات ارگانیک ایران

چه چیزی در غذای شماست؟

تولید مواد غذایی غیر ارگانیک، استفاده گسترده از آفت کش ها را بهمراه دارد که می توانند آب، محیط زیست را آلوده کنند و به زنجیره غذایی ما وارد شوند. به عنوان مثال، ۸۷٪ از گلابی ها و ۷۹٪ از انگورها حاوی آثار متعدد از آفت کش ها است. بهترین راه برای کاهش قرار گرفتن در معرض آفت کش ها در تمام مواد غذایی، خرید مواد آلی است. غذاهای ارگانیک گواهی شده از جمله حبوبات، عسل،عرقیات،تمام میوه ها و سبزیجات و لبنیات به طور کلی آفت کش ها را کمتر می کند.
ارگانیک بدان معنی است که همسو با طبیعت کار کنیم، نه در برابر آن.
این به معنای سطح بالاتری از رفاه حیوانات، سطوح پایین تر آفت کش ها، هیچ علف کش یا کودهای مصنوعی و مدیریت زیست محیطی پایدار زمین و محیط طبیعی است –
این به معنای حیات وحش بیشتر است!
محصولاتی را انتخاب کنید که دنیایی بهتر را تبلیغ کنند.
صنایع غذایی دارامان ارگانیک همسو با طبیعت و هم قدم با شما به فردای بهتری برای خانواده می اندیشد

بسیاری از مردم متوجه نمی شوند بیش از ۳۲۰ نوع سموم دفع آفات را می توان به طور معمول در کشاورزی غیر آلی استفاده کرد و اغلب در غذاهای غیر ارگانیک در کنار شستشو و پخت غذا وجود دارد. از سوی دیگر، استانداردهای کشاورزی ارگانیک اجازه استفاده از هر گونه آفت کش های مصنوعی نظير علف کش هایی مثل گلیفوزات را نمي دهد.

کشاورزان ارگانیك مجاز به استفاده از فقط ۱۵ نوع از سموم دفع آفات هستند که از مواد طبیعی شامل سیتروئنلا و گل میخک توليد شده است را دارند، اما تنها در شرایط بسیار محدود. تحقیقات نشان می دهد که اگر تمام مزارع در انگلستان ارگانیک باشد، استفاده از آفت کش ها به میزان ۹۸٪ کاهش می یابد! این بدان معنی است که مزارع ارگانیك یک پناهگاه برای حیات وحش هستند و این آفت کش ها سمی نمی توانند در زنجیره غذایی و به ما وارد شوند.

کشاورزی ارگانيك با چرخش محصولات و انتخاب انواع محصولات با مقاومت طبیعی به آفات و بیماری های خاص، قادر به کاهش و یا اجتناب از مشکلات بیماری وعدم نیاز به کنترل آنها با مواد شیمیایی است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید