لیست فروشگاه های دارامان در استان تهران

۱ – بیو نشان
نشانی: تهران، شهرک غرب، بلوار دریا، مابین بلوار پا کنژاد و فرحزادی، خیابان سعدی، کوچه صفا، پلاک ۴۵
تلفن تماس:  – موبایل: ۰۹۱۲۳۸۸۹۲۸۹ – ۰۹۳۷۲۶۹۴۷۷۴ ۸۸۰۸۸۱۷۵
۲ – تهران بیونشان آقاي بهزاد جدیدي سعادت آباد،بلوار دریا، مابین پاك نژاد و فرحزادي،خیابان سعدي، کوچه صفا،پلاك ۴۵ –
۸۸۰۸۸۱۷۵ ۰۹۱۲۳۱۶۵۳۴۲ ۲۲۷۲۴۵۲۹
۳ – تهران بیونشان آقاي بهزاد جدیدي نیاوران، یعد از چهارراه مژده، پلاك ۴۳۷ – ۰۹۱۲۳۱۶۵۳۴۲
۴ – تهران مرکز خرید پالادیوم خ مقدس اردبیلی ۲۲۰۱۰۶۰۰
۵ – تهران مجموعه فروشگاههای بامیکا ، سعادت آباد، میدان کتاب تلفن – ۲۲۳۴ ۶۷۱۷ تهرانپارس ۷۷۷۴۵۲۳۵
۶ – تهران فروشگاه دی مارت ولنجک نبش خیابان ساسان
۷ – تهران ولنجک فروشگاه جهاد کشاورزی فروشگاه آلتین میت ۰۹۱۹۶۳۸۵۷۶۳ – ۰۲۱۲۲۱۸۲۷۲۳
۸ – تهران خ مقدس اردبیلی خ پسیان خ اکبری فروشگاه ارگانیک بادامچی ۰۹۱۲۳۴۳۰۴۷۴

منو اصلی