کرونا و جهان

نقش عصاره ریشه گیاه شیرین بیان در غیرفعال کردن ویروس کرونا COVID-19

نقش عصاره ریشه گیاه شیرین بیان در غیرفعال کردن ویروس کرونا  COVID-19 چکیده شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا  (COVID-19) از سال 2...

ادامه مطلب

تاثیر چای بر کرونا ویروس یا COVID-19

تاثیر چای بر کرونا ویروس یا COVID-19 ضمن تشکر از حساسیت و دغدغه عزیزان نسبت به تشخیص   COVID-19  بعرض میرساند این نوع کرونا ویروس طب...

ادامه مطلب