کوه های رنگین کمانی آلاداغ لار ، جادوی طبیعت در جاده

photo by Mohsen Jalali زمین سیاره ای سرشار از زیبایی هاست که چشم ها را به خود خیره می کنند. یکی از زیبایی های دنیای اطراف ما رنگ ها هس...

ادامه مطلب