رقم بندي چاي ايراني از لحاظ كيفيت

چای ایرانی داراي کافئین فراوان است كه يك آرامبخش و نشاط آور طبیعی برای سیستم عصبي بدن مي باشد. این ماده در کنار تئوفیلین جریان خون را د...

ادامه مطلب