نمایشگاه صنایع غذایی ارگانیک و سبز

نمایشگاه صنایع غذایی ارگانیک و سبز ؛چین ۲۰۱۹ – شهریور ۹۸

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ارگانیک و سبز Shibowei بزرگترین نمایشگاه صنایع غذایی ارگانیک در چین است که 20 بار با موفقیت برگزار شده...

ادامه مطلب

خاک پاک

پیشگامان زرین هیمه (دارامان)

گروه علمی – تجاری – کشاورزی شرکت پیشگامان زرین هیمه با نام تجاری دارامان ارگانیک از سال ۱۳۹۳ با هدف ترویج فرهنگ تغذیه...

ادامه مطلب

میوه

۷ توصیه در مصرف میوه

گروه مطالعاتی و تحقیقاتی شرکت پیشگامان هیمه  (محصولات ارگانیک دارامان) که  به عنوان  بزرگترین و تخصصی ترین تولید کننده  بیش از یکصد محص...

ادامه مطلب