۱۰۰‌ درصد ارگانیک

محدوده و ساختار بازار ارگانیک

به طور کلی، یک راهبرد عملیاتی و تنظیم شرایط نوآورانه بازاریابی ارگانیک محلی باید با دامنه آن مطابقت داشته باشد. انتخاب صورت گرفته به کش...

ادامه مطلب

فروشگاه ارگانیک

بررسی مزایای مواد موثره‌ی منابع دریایی استفاده شده در لوازم آرایشی

مقدمه عبارت لوازم آرایشی به محصولی خاص اشاره می‌کند که دارای مواد موثره است. به نظر می‌رسد این محصولات آرایشی با مواد موثره‌ی بیولوژیک...

ادامه مطلب

تاثیر چای سبز بر سلامت دندان ها

تاثیر چای سبز بر سلامت دندان ها

چای سبز به عنوان چای غیر اکسیده نیز شناخته می شود، منحصرا از برگ گیاه کاملیا سینسسیس (Camelia Sinenis)تهیه می شود. برگها جمع آوری شده، ...

ادامه مطلب