غار آبی دانیال مازندران، لذت غارنوردی در میان خنکای آب

مدت هاست هیجان را آن طور که بتوان آن را «هیجان واقعی» نامید، تجربه نکرده ایم؛ طوری که بتوان با شدت و غلظت کلمه آنرا بیان کرد و هنوز بخش...

ادامه مطلب