نمایشگاه صنایع غذایی ارگانیک و سبز

نمایشگاه صنایع غذایی ارگانیک و سبز ؛چین ۲۰۱۹ – شهریور ۹۸

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ارگانیک و سبز Shibowei بزرگترین نمایشگاه صنایع غذایی ارگانیک در چین است که 20 بار با موفقیت برگزار شده...

ادامه مطلب