مورچه ها

از خلقت مورچه ها چه می دانید؟

تا به  حال در مورد  اعجاز مورچه ها فکر کردید ، حکومت سلیمان نبى(ع) یکى از اعجاب‌هاى قرآن بوده و داستان قدرت وی در سوره «نمل» یعنى مورچه...

ادامه مطلب