۱ – تبریز مزرعه ارگانیک آقاي سعید افروغ یاغچیان خیابان نور رو به روي درمانگاه – – ۲ فرزانگان کوث ر پلاك – ۰۹۱۴۳۰۱۷۳۷۱
۲ – تبریز ارگانیک مهر و گان خانم رحیمه عزیززاده ولیعصر خیابان نوانی ر شمالی فلکه ي گلپارك به طرف عباسی – – –
مجتمع تجاري گل ها ۰۴۱۳۳۲۸۷۱۲۸- ۰۹۱۴۹۱۱۳۹۸۲

۳ – تبریز/کوی ولیعصر/مابین فلکه بازار و سعدی/فروشگاه مزرعه ارگانیک افروغ ۰۹۱۴۳۰۱۷۳۷۱

۴ – تبریز میدان منظریه آبادانی مسکن روبروی دانشگاه آزاد آخر کوچه بنفشه شرقی فروشگاه یاشیل یه ارگانیک – تحت نظارت انجمن ارگانیک ایران –
خرید حضوری،آنلاین،تلفنی: ۰۹۳۰۰۳۸۰۵۶۲

 

 

 

منو اصلی