۱-  رشت خیابان مطهری خیابان ساغریسازان فروشگاه ارگانیک باغ فیروزه ای  شعبه مرکزی ۰۱۳- ۳۳۳۵ ۷۷۱۲

۲-   رشت – گلسار بلوار استاد معین نبش کوچه ۱۷۱فروشگاه ارگانیک باغ فیروزه ای شعبه ۰۹۱۱۹۳۱۰۸۳۲

۳ – لاهیجان- خیابان کاشف غربی نبش کاشف ۱۴ فروشگاه ارگانیک باغ فیروزه ای شعبه ۳

منو اصلی