1. فروشگاه روغن گیری و محصولات سالم و ارگانیک عصیر – چهارراه صفری – ابتدای بلوار شبلی – ۰۸۷۳۳۲۳۶۹۱۷ – ۰۹۱۰۰۲۱۹۰۱۹