۱۸- رشت – گلسار بلوار استاد معین نبش کوچه ۱۷۱فروشگاه ارگانیک باغ فیروزه ای شعبه ۰۹۱۱۹۳۱۰۸۳۲

۱۷- شعبه مرکزی رشت خیابان مطهری خیابان ساغریسازان فروشگاه ارگانیک باغ فیروزه ای  شعبه مرکزی ۰۱۳- ۳۳۳۵ ۷۷۱۲

 

منو اصلی