با تشکر از شما . سفارش شما با موفقیت پرداخت شد .{transaction_id}
{SaleOrderId}