1. فروشگاه سبزینو – بلوار احمد آباد – خیابان ملاصدرا – بین ملاصدرای ۱۰ و ۱۲
  2. مشهد آروین – آقاي محمد علی قندهاریان – نبش پیروزي – پلاک ۵۴ – ۰۹۱۵۵۰۲۸۸۱ – ۰۹۱۵۳۱۸۰۸۷۷ – ۰۵۱۳۸۶۴۳۵۱۳
  3. سوپر گوشت کامیاب – خیابان ملک الشعرای بهار – نبش بهار ۴۲ – طبقه فوقانی
  4. آدرس دفتر پخش مشهد – بولوار دانش اموز جامی – ۰۵۱۳۶۰۴۵۸۳۳ – ۰۹۱۵۱۲۶۷۸۸۱
  5. فروشگاه ارگانیک مایا – نبش هاشمیه ۴۳ – یوسف پور – ۰۵۱۳۸۸۱۹۸۸۲ – ۰۹۱۵۵۲۸۵۶۴۸