۱ – مشهد آروین آقاي محمد علی قندهاریان ۵۴ نبش پیروزي پلاک ۵۴ – ۰۵۱۳۸۶۴۳۵۱۳
۰۹۱۵۳۱۸۰۸۷۷- ۰۹۱۵۵۰۲۸۸۱

۲ – ادرس دفتر پخش مشهد بولوار دانش اموز جامی شماره تماس: ۰۵۱۳۶۰۴۵۸۳۳- ۰۹۱۵۱۲۶۷۸۸۱

۳ – مشهد خیابان ملک الشعرای بهار نبش بهار ۴۲ طبقه فوقانی سوپر گوشت کامیاب

۴ – شعبه مشهد فروشگاه سبزینو بلوار احمد آباد،خیابان ملاصدرا،بین ملاصدرای ۱۰و۱۲

 

 

 

 

 

 

منو اصلی