1. بلوار هوشنگ – آقاي مهرداد وکیل زاده – بلوار جمهوري اسلامی –  بین کوچه ۴ و ۴۱ – ۰۳۴۳۲۱۲۵۸۳۹
  2. فروشگاه جزینی زاده – جاده تهران نرسیده به سراه کشاورز – جنب پمپ بنزین صدف – ۰۳۴۵۵۹۹۱۱۲۳
  3. فروشگاه ارگانیک تاج – شهرستان رفسنجان – بلوار امام علی – نبش خیابان توحید – پلاک ۳۳۵ – ۰۳۴۳۴۲۹۸۴۳۰