1. سبز پرتقالی – آقاي حمید ترابی – رو به روي پل شهرستان – خیابان مشتاق دوم – بعد از مخابرات – خیابان بازارچه – ۰۳۱۳۲۶۱۹۰۲۵