درک مصرف کنندگان از محصولات ارگانیک

درک مصرف کنندگان از ویژگی های محصولات ارگانیک

علاقه مصرف کنندگان به محصولات ارگانیک در کنار متنوع سازی روش های فروش رو به افزایش است. برای اینکه نیازها و خواست...

ادامه مطلب

محصولات-ارگانیک

پیشرفت محصولات ارگانیک نسبت به محصولات معمولی

محصولات ارگانیک طبق استانداردهای کشاورزی ارگانیک از سیستم تولید ارگانیک ناشی می شوند، ویژگی اصلی سیستم تولید ذکر ...

ادامه مطلب

نظارت بر برنج ارگانیک

نظارت بر صحت برنج ارگانیک از طریق آنالیز شیمیایی

جهت بررسی صحت برنج ارگانیک، پنجاه نمونه از آن (18 تا آلی و 32 تا عادی) با طیف سنجی جرمی پلاسمای جفت شده القایی (I...

ادامه مطلب