نمایشگاه صنایع غذایی ارگانیک و سبز

نمایشگاه صنایع غذایی ارگانیک و سبز ؛چین ۲۰۱۹ – شهریور ۹۸

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی ارگانیک و سبز Shibowei بزرگترین نمایشگاه صنایع غذایی ارگانیک در چین است که 20 بار با موفقیت برگزار شده...

ادامه مطلب

در مورد جشن تیرگان بیشتر بدانید

تیرگان یکی از جشن‌های ایرانی در تیرروز از تیرماه برابر با ۱۳ تیر در گاهشماری ایرانی برگزار می‌شود. این جشن در گرامی داشت تیشتر (ستارهٔ ...

ادامه مطلب