آرشیو مطالب

جدول رشد تولید و مصرف محصولات ارگانیک در ایران و سایر کشورها

جدول رشد تولید و رشد محصولات ارگانیک در ایران و سایر کشورها

رشد فزاینده فروش محصولات غذایی ارگانیک در اروپا و آمریکا (بیلیون دلار آمریکا). جای امیدواری برای این پیشرفت در ایران هست. بنابراین باید امیدوار شد.

سال۲۰۰۸۲۰۰۹۲۰۱۰۲۰۱۱۲۰۱۲۲۰۱۳۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷
جهان۹۰/۵۰۱۰/۵۴۱۰/۵۹۹۰/۶۲۸۰/۷۰۵۰/۶۸۸۰۶۰/۸۱۹۰۹۷
امریکا۳۹/۲۰ ۲۶/۲۱۹۶/۲۲۱۴/۲۵۹۶/۲۷۳۷/۳۱۰۹/۳۵۰۰/۳۹۵۰/۴۲۲۰/۴۵

 

وضعیت ارگانیک در ایران  و همسایگان (گزارش ۲۰۱۹)

 تعداد تولید کنندگانتعداد فراوری کنندگانتعداد وارد کنندگان محصولات ارگانیکتعداد صادرکنندگان محصولات ارگانیک
ایران۳۸۷۹۲۵۰۳۳
آذربایجان۳۰۵۵۰۵۰۰
ترکیه۷۵۰۶۷۱۱۴۲۴۴۶۹
پاکستان۲۵۳۳۰۰
ترکمنستان۰۰۰۰
افغانستان۰۰۰۰
عراق۰۰۰۰

چنانچه دیده میشود ما در مقایسه با کشور ترکیه بسیار ضعیف عمل کرده ایم. امید است با برنامه ریز مدون کشور ایران جایگاه خودش را در تولید؛ فراوری و صادرات محصولات ارگانیک پیدا کند.

ده کشور برتر جهان که بیشترین فروش (برحسب میلیون یورو) در محصولات ارگانیک در سال ۲۰۱۷ را داشته اند.

کشورآمریکاآلمانفرانسهچینایتالیاکاناداسوئیسسوئدانگلیساسپانیا
Million Euros۴۰۰۱۱۱۰۰۴۰۷۹۲۱۷۹۲۱۳۱۳۷۳۰۰۲۲۴۳۵۲۳۶۶۲۳۰۷۱۹۰۳

 

مالک معنوی این اطلاعات مجموعه دارامان ارگانیک میباشد. بنابرابن استفاده از این اطلاعات با ذکر نام ابن مجموعه بلامانع است.

داریوش رضایی عضو هیات مدیره تعاونی ارگانیک و مجموعه  دارامان ارگانیک

 

Related Posts

Leave a Reply