• گردوی با پوست دارامان ۱ کیلویی

      کد محصول : 5614

      محصول : گردوی با پوست

      نوع گواهی اخذ شده / روند تولید :دارای گواهینامه در حال گذار ارگانیک از شرکت یوسان گواه / استاندارد ایران -۱۱۰۰۰

     وزن دربسته بندی : ۱ کیلوگرم

     توضیحات : این محصول از مزرعه سرسبز دارامان واقع در دره رود اردبیل(دشت مغان) کشت و برداشت شده است.نحوه برداشت بصورت سنتی وبدلیل معتدل بودن آب هوای منطقه در اواسط پاییز برداشت میشود

   

  85,000 تومان

منو اصلی